งานหล่อใบพัดปั๊มน้ำ

ปั๊มหอยโข่ง ใบพัดปั๊มน้ำใบปิด ใบพัดปั๊มน้ำใบเปิด

งานหล่อปั๊มหอยโข่ง งานหล่อใบพัดปั๊มน้ำใบปิด และงานหล่อใบพัดปั๊มน้ำใบเปิด

เหล็กหล่อ : สำหรับงาน ปั๊มสูบน้ำขนาดใหญ่ ปั้มดูดทราย

สแตนเลสหล่อ : สำหรับงาน ปั๊มสูบน้ำ ปั้มสูบสารเคมี ปั๊มสูบของเหลว เช่นอาหาร ปั๊มสูบน้ำเค็ม ปั๊มสูบของเหลวร้อน

ทองเหลืองบรอนซ์หล่อ : สำหรับงาน ปั๊มสูบน้ำประปา ปั๊มสูบน้ำทะเล ปั๊มน้ำบนเรือเดินสมุทร ปั๊มสูบสารเคมี ปั๊มสูบน้ำเค็ม

ชิ้นส่วนปั๊มหอยโข่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่ได้ ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ประกอบด้วยเพลาปั๊ม ใบพัดปั๊ม แหวนซีลที่เชื่อมต่อกับใบพัดปั๊ม ชิ้นส่วนคงที่ประกอบด้วย ชุดหัวดูด และปลายปากท่อเพื่อปล่อยของเหลว ตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง ตลับลูกปืนแบริ่ง ชุดข้อต่อ ซีลกันรั่ว

แรงเหวี่ยงจากใบพัดปั๊มเป็นส่วนที่ทำงานของปั๊ม และเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ของปั๊ม พร้อมกับเพลา ใบพัดปั๊มจะเปลี่ยนพลังงานกลที่ได้รับจากเครื่องยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้า ไปเป็นพลังงานไฮดรอลิก และมีความโค้งของใบพัดที่ต่างกัน และจำนวนใบที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้ปริมาณของเหลวส่งจากใบพัดไปยังท่อระบายมีปริมาณที่แตกต่างกันด้วย

การกระจายของเหลวจัดอยู่ระหว่าง ใบพัดปั๊มกับตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง รวมกันเป็นเครื่องกระจายของเหลวที่ประกอบด้วยพลังงานจลน์ของของเหลวที่ออกมาจากใบพัดปั๊ม ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเป็นพลังงานแรงดัน

การป้องกันการไหลย้อนกลับทาง วงแหวนซีล หรือซีลกันรั่ว จะปิดผนึกอยู่ระหว่างใบพัดปั๊มตำแหน่งที่จะหมุน และตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลจากท่อระบายเข้าสู่ท่อดูด วงแหวนซีล หรือซีลกันรั่ว ยังช่วยป้องกันการรั่วซึมระหว่าง เพลา และตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง ด้วยการป้องกันการรั่วไหลของอากาศและของเหลว การหมุนแรงกระชากจากมอเตอร์จะถูกส่งไปยังใบพัดปั๊มของชุดปั๊มผ่านทางเพลา

รับงานหล่อตามตัวอย่าง casmetals.com

               

รับหล่อเหล็กหล่อ

เมนู หล่อเหล็กหล่อ

รับหล่อสแตนเลส

เมนู สแตนเลสหล่อ

รับหล่ออลูมิเนียม

เมนู อลูมิเนียมหล่อ

รับหล่อทองเหลือง

เมนู ทองเหลืองหล่อ

วัสดุและคุณสมบัติของปั๊ม

วัสดุที่สามารถทำปั๊มหอยโข่งชนิดต่างๆ ปั๊มน้ำประปา ปั๊มน้ำบาดาล ปั๊มน้ำทะเล ปั๊มน้ำมันเหลว ปั๊มน้ำมันหนืด ปั๊มสำหรับดูอาหารเหลว ปั๊มดูดทราย และปั๊มดูดของเหลวชนิดทนการกัดกร่อนทางเคมี และชนิดอื่นๆ การจัดประเภทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิศวกร คือการจำแนกวัสดุเป็น โลหะ

โลหะ : ส่วนสำคัญของวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรม คือโลหะ และโลหะผสม โดยทั่วไป โลหะและโลหะผสมที่เป็นเหล็ก (เหล็กหล่อและเหล็กกล้า) และโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก (อลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองแดง ไททาเนียม นิกเกิล สังกะสี และโลหะผสม) ใบพัดปั๊ม ตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง จะใช้วัสดุอยู่ใน 2 กลุ่มนี้

ปั๊มหอยโข่งและใบพัดปั๊ม ในกลุ่มโลหะ เช่น ปั๊มหอยโข่งอลูมิเนียม ปั๊มหอยโข่งทองเหลือง ปั๊มหอยโข่งทองเหลืองบรอนซ์ ปั๊มหอยโข่งเหล็กหล่อ และปั๊มหอยโข่งสแตนเลส โลหะธาตุที่ระบุ คือเหล็กหล่อ (Fe) สแตนเลส (SUS) ทองเหลือง (Cu-Zn) และทองแดงผสม (Cu-Sn) เป็นวัสดุที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตใบพัดปั๊ม ตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง และเป็นที่นิยมของตลาดในปัจจุบัน

ในการเลือกวัสดุ

นอกจากการรู้ภึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตใบพัดปั๊มและตัวเสื้อปั๊มหอยโข่งแล้ว ยังจำเป็นต้องทราบคุณสมบัติการกัดเซาะ และการกัดกร่อนของวัสดุที่เลือก และอัตราการไหลของปั๊มหอยโข่ง ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลวเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มหอยโข่งให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกอย่างที่ควรให้ความเข้าใจคือ ขนาดรูปร่างและความแข็งของส่วนประกอบที่มีอยู่ในของเหลว ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวกำหนดทั้งวัสดุ และคุณสมบัติโครงสร้างของชิ้นส่วนของ ใบพัดปั๊ม ตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง สารเคมี หรือสารเจอปนต่างๆ ในของเหลว แม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย จะเปลี่ยนผลการกัดกร่อนของใบพัดปั๊ม ตัวเสื้อปั๊มหอยโข่งอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ของเหลวที่มีคลอรีน และสารประกอบเกลือในปริมาณเล็กน้อยจะเพิ่มผลการกัดกร่อนต่อโลหะ การมีอยู่ของวัสดุเช่นโครเมตและไดโครเมตในของเหลวจะลดผลการกัดกร่อน การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องสูบน้ำ หรือใบพัดปั๊ม ตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง จะลดทั้งการใช้พลังงานและผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากของเสีย

CHG Thailand เครือโชคชัยออล

All Metal Service

จำหน่ายโลหะทุกประเภท
อลูมิเนียม สแตนเลส ทองเหลือง

WWW.ALLMETALSERVICE.COM

Composite Kingdom

จำหน่ายและติดตั้ง
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

WWW.COMPOSITEKINGDOM.COM

การเลือกวัสดุผลิตตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง ใบพัดปั๊ม และอุปกรณ์ภายใน สำหรับป้องกันการสึกหล่อของปั๊มหอยโข่ง

เนื่องจากสารที่มีอยู่ในน้ำ คลองชลประทานที่ใช้ในการเกษตร (เช่นสารที่เป็นตะกอน ทราย สารอินทรีย์) สามารถทำให้เกิดความเสียหายภายในปั๊มหอยโข่ง เกิดรอยถลอกจากการขูดหรือกระแทกจากของแข็งต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของการสัมผัสน้ำของปั๊มหอยโข่งที่ใช้เพื่อการชลประทาน ประเภทของการสึกหรอของปั๊มสามารถจำแนกได้เป็นการสึกหรอ การกัดกร่อน และการเกิดโพรงอากาศ

การสึกหรอ

การเสียดสี คือการที่พื้นผิววัสดุเกิดรอยครูดที่ไม่ต้องการ ซึ่งเกิดจากการเสียดสีจากของเหลวที่ของแข็งปะปน กับพื้นผิวของวัตถุ มีแรงเสียดทานที่สัมผัสกัน และเคลื่อนที่กระทบกันกัน อัตราการสึกหรอขึ้นอยู่กับวัสดุของชิ้นส่วนที่หมุนได้ เช่น ใบพัดปี๊ม เพลา กับตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง แม้ว่าความแข็งของวัสดุจะสามารถวัดความต้านทานการสึกหรอทางกลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นก็เป็นตัวบ่งชี้ได้

การเลือกวัสดุที่เหมาะสม เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันหรือลดการกัดกร่อน วัสดุที่สำคัญที่สุดที่ใช้เพื่อการนี้คือ “สแตนเลส สตีล” สแตนเลส มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง ขอดีของ ใบพัดปั๊ม ตัวเสื้อปั๊มหอยโข่ง ผลิตจากสแตนเลส(เหล็กกล้าไร้สนิม) คือจะมีฟิล์มออกไซด์บาง ๆ บนพื้นผิว เมื่อชั้นนี้แตกออก จะเกิดใหม่ในอากาศ หรือออกซิเจน สามารถตรวจสอบการกัดกร่อนได้ภายใต้ 4 ประเภท สิ่งเหล่านี้คือการกัดกร่อนตามขอบเกรน การกัดกร่อนจากการกัดเซาะ ความล้า และการกัดกร่อนของกัลป์วานิก

การกัดกร่อนตามขอบเกรน คือการกัดกร่อนของโครงสร้างภายในของวัสดุ ตัวอย่างทั่วไปที่สุดของการกัดกร่อนตามขอบเกรนพบได้ในเหล็กกล้าไร้สนิม การกัดกร่อนของการกัดกร่อนเกิดขึ้นภายใต้การลื่น และความเค้นแรงเสียดทานระหว่างโลหะและของเหลว เป็นที่รู้จักกันว่าการกัดกร่อนจากการกัดเซาะซึ่งสัมผัสกับพื้นผิวโลหะ และทำหน้าที่เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน การกัดกร่อนจากการกัดกร่อนเป็นหนึ่งในปัญหาพื้นฐานที่สุดของปั๊มหอยโข่ง และใบพัดหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่งมีความไวต่อการกัดกร่อนของใบพัดเป็นพิเศษ ตัวปั๊มยังมีการกัดกร่อนจากการกัดเซาะ แต่น้อยกว่าใบพัดปั๊ม หากไม่ได้เลือกวัสดุที่เหมาะสม การสึกหรอมากเกินไปอาจเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการไหลของความเร็วสูงในช่องว่างแคบ การกัดกร่อนแบบกัลป์วานิก รวมถึงเหล็กหล่อสีเทาที่เป็นลักษณะเฉพาะของเหล็กหล่อ ควรตรวจสอบคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่ออย่างระมัดระวัง ผลกระทบของการกัดกร่อนของกราไฟท์ต่อใบพัดปั๊มที่ทำงานในน้ำทะเลมีความสำคัญมาก แสดงให้เห็นว่าไม่ควรใช้ใบพัดเหล็กหล่อกับน้ำผสมเกลือ หรือน้ำทะเล

รับหล่อเหล็กหล่อ เสื้อหอยโข่ง
รับหล่อสแตนเลส 304
รับหล่อใบพัดปั๊มน้ำ imperler เหล็กหล่อ สแตนหล่อ casmetals.com

การเลือกวัสดุในปั๊มโลหะ

เหล็กหล่อที่ใช้ในปั๊มสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ เหล็กหล่อเทา (FC) เหล็กหล่อทรงกลม (FCD) และเหล็กหล่อขาว (SC) ตามการกระจายของคาร์บอนในองค์ประกอบ ความต้านทานแรงดึงของเหล็กหล่อเทานั้นต่ำและเปราะ ความสามารถในการรับแรงอัด ความเหนียว และการสั่นสะเทือนนั้นดี ทนต่อการสึกหรอ ความสามารถในการหล่อมีความเหมาะสมมาก นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการชุบแข็งและสามารถใช้การได้ดี เหล็กหล่อแกรไฟต์ทรงกลม ในตลาดเรียกอีกอย่างว่าการหล่อเหล็กหล่อเหนียวเหล็กหล่อเหนียวการยืดตัวได้ดี มีความแข็งแรงและความเหนียวสูงกว่าเหล็กหล่อสีเทา

ในการเลือกวัสดุของตัวเครื่องในปั๊มหอยโข่ง ควรพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความต้านทานการกัดกร่อน ความแข็งแรง ความทนทานต่อการเสียดสี คุณสมบัติการหล่อและการขึ้นรูป และต้นทุน เหล็กหล่อทนแรงดันสูง (FC15 FC20 FC25 FC30) เหล็กหล่อเหนียว (FCD45 FCD50 FCD60 FCD70) และเหล็กหล่อ (Ni-Cr) เหล็กหล่อมักไม่ค่อยใช้ในการออกแบบปั๊มที่มีแรงดันสูงมาก นอกจากนี้ยังมีปั๊มทำจากสแตนเลส (SUS304 SUS316) นิยมใช้ในการผลิต ใบพัดปั๊ม ตัวเสื้อปั๊มหอยโข่งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

               

การเลือกวัสดุของใบพัดปั๊ม

ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เช่น การสึกหรอ การผุกร่อนและการกัดกร่อน คุณสมบัติการหล่อ และการแปรรูป และต้นทุน ขนาด รูปร่าง และความแข็งของอนุภาคที่มีอยู่ในของเหลวมีประสิทธิภาพในการกำหนดคุณสมบัติของทั้งวัสดุและชิ้นส่วน ส่วนผสมของสารต่างๆ ในของเหลว แม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย มีผลต่อการกัดกร่อน ปริมาณคลอรีนและสารประกอบเกลือในปริมาณเล็กน้อยจะเพิ่มผลการกัดกร่อนของของเหลว ใบพัดปั๊มน้ำสแตนเลส (SUS304 SUS316) ใบพัดปั๊มน้ำและใบพัดปั๊มน้ำเค็มทองเหลืองบรอนซ์ (BC2 BC3 BC6) ใบพัดปั๊มน้ำทองเหลือง (Brass) ได้รับความนิยมสู้เพื่อใช้เป็นวัสดุในการผลิต ใบพัดปั๊ม ได้เป็นอย่างดีงานหล่อปั๊มหอยโข่ง งานหล่อใบพัดปั๊มน้ำใบปิด และงานหล่อใบพัดปั๊มน้ำใบเปิด

งานหล่อ ปั๊มน้ำ ใบพัดปั๊มน้ำ เหล็กหล่อ :
สำหรับงาน ปั๊มสูบน้ำขนาดใหญ่ ปั้มดูดทราย

งานหล่อ ปั๊มน้ำ ใบพัดปั๊มน้ำ สแตนเลสหล่อ :
สำหรับงาน ปั๊มสูบน้ำ ปั้มสูบสารเคมี ปั๊มสูบของเหลว เช่นอาหาร ปั๊มสูบน้ำเค็ม ปั๊มสูบของเหลวร้อน

งานหล่อ ปั๊มน้ำ ใบพัดปั๊มน้ำ ทองเหลืองบรอนซ์หล่อ :
สำหรับงาน ปั๊มสูบน้ำประปา ปั๊มสูบน้ำทะเล ปั๊มน้ำบนเรือเดินสมุทร ปั๊มสูบสารเคมี ปั๊มสูบน้ำเค็มภาพสไลด์ผลงานหล่อโลหะ