contact us - ติดต่อเรา

บริษัท โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 1448 หมู่ที่ 8 ซอยสามมิตรเจริญ ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115547008507

ฝ่ายขาย : คุณนิด 081-6444202  
ฝ่ายขาย : คุณนารา 098-4647911
ฝ่ายเทคนิค : คุณณัธ 065-9559539
 
โทร. 02-3853527 02-3853528 02-3853100 02-3853886 02-3853942

เว็บไซต์ : www.casmetals.com
อีเมล์ : sale@casmetals.com
Line : @casmetals