contact us - ติดต่อเรา

บริษัท โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 1448 หมู่ที่ 8 ซอยสามมิตรเจริญ ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115547008507

ฝ่ายขาย : 081-6444202
โทร. 02-3853527 02-3853528 02-3853100 02-3853886 02-3853942 02-3853527

เว็บไซต์ : www.casmetals.com
อีเมล์ : sale@casmetals.com
Line : @casmetals