รายการเหล็กหล่อ เพลาสำเร็จรูป

เหล็กหล่อสำเร็จรูป เพลาตัน

เพลาตัน ความยาว 12 นิ้ว

 • [ Dia.]  1/2″  ,  5/8″  ,  3/4″  ,  7/8″
 • [ Dia.]  1″  ,  1-1/8″  ,  1-1/4″  ,  1-1/2″  ,  1-3/4″  ,  1-7/8″
 • [ Dia.]  2″  ,  2-1/4″  ,  2-1/2″  ,  2-3/4″
 • [ Dia.]  3″  ,  3-1/4″  ,  3-1/2″  ,  3-3/4″
 • [ Dia.]  4″  ,  4-1/4″  ,  4-1/2″  ,  4-3/4″
 • [ Dia.]  5″  ,  5-1/4″  ,  5-1/2″  ,  5-3/4″
 • [ Dia.]  6″  ,  6-1/4″  ,  6-1/2″  ,  6-3/4″
 • [ Dia.]  7″  ,  7-1/2″
 • [ Dia.]  8″  ,  8-1/2″
 • [ Dia.]  9″  ,  9-1/2″
 • [ Dia.]  10″  ,  10-1/2″
 • [ Dia.]  11″ ,  11-1/2″
 • [ Dia.]  12″

เหล็กหล่อสำเร็จรูป บูชเหล็กหล่อ

เพลากรวง ความยาว 12 นิ้ว

 • [ โตนอก ]  1″  x  [ รูใน ]  1/2″
 • [ โตนอก ]  1-1/4″  x  [ รูใน ]  1/2″  ,  3/4″
 • [ โตนอก ]  1-1/2″  x  [ รูใน ]  1/2″  ,  3/4″
 • [ โตนอก ]  1-1/4″  x  [ รูใน ]  1/2″  ,  3/4″
 • [ โตนอก ]  1-1/2″  x  [ รูใน ]  1/2″  ,  3/4″
 • [ โตนอก ]  1-3/4″  x  [ รูใน ]  3/4″  ,  1″
 • [ โตนอก ]  2″  x  [ รูใน ]  3/4″  ,  1″
 • [ โตนอก ]  2-1/4″  x  [ รูใน ]  3/4″  ,  1″  ,  1-1/4″  ,  1-1/2″
 • [ โตนอก ]  2-1/2″  x  [ รูใน ]  1″  ,  1-1/4″  ,  1-1/2″  ,  1-3/4″
 • [ โตนอก ]  2-3/4″  x  [ รูใน ]  1-1/4″  ,  1-1/2″  ,  1-3/4″
 • [ โตนอก ]  3″  x  [ รูใน ]  1-1/2″  ,  1-3/4″  ,  2″
 • [ โตนอก ]  3-1/2″  x  [ รูใน ]  1-1/2″  ,  1-3/4″  ,  2″ , 2-1/2″

เหล็กหล่อสำเร็จรูป บูชเหล็กหล่อ

เพลากรวง ความยาว 12 นิ้ว

 • [ โตนอก ]  4″  x  [ รูใน ]  1-1/2″  ,  1-3/4″  ,  2″
 • [ โตนอก ]  4-1/2″  x  [ รูใน ]  2″  ,  2-1/2″  ,  3″ , 3-1/2″
 • [ โตนอก ]  5″  x  [ รูใน ]  3″  ,  3-1/2″  ,  4″
 • [ โตนอก ]  5-1/2″  x  [ รูใน ]  3″  ,  3-1/2″  ,  4″ ,  4-1/2″
 • [ โตนอก ]  6″  x  [ รูใน ]  3″  ,  3-1/2″  ,  4″  ,  4-1/2″  ,  5″
 • [ โตนอก ]  6-1/2″  x  [ รูใน ]  3″  ,  3-1/2″  ,  4″ ,  4-1/2″  ,  5″
 • [ โตนอก ]  7″  x  [ รูใน ]  3″  ,  3-1/2″  ,  4″  ,  4-1/2″  ,  5″  ,  5-1/2″
 • [ โตนอก ]  7-1/2″  x  [ รูใน ]  4″  ,  4-1/2″  ,  5″  ,  5-1/2″  ,  6″
 • [ โตนอก ]  8″  x  [ รูใน ]  4″  ,  4-1/2″  ,  5″  ,  5-1/2″  ,  6″
 • [ โตนอก ]  8-1/2″  x  [ รูใน ]  4″  ,  4-1/2″  ,  5″  ,  5-1/2″  ,  6″
 • [ โตนอก ]  9″  x  [ รูใน ]  4″  ,  4-1/2″  ,  5″  ,  5-1/2″  ,  6″
 • [ โตนอก ]  10″  x  [ รูใน ]  4″  ,  4-1/2″  ,  5″  ,  5-1/2″  ,  6″

เหล็กหล่อสำเร็จรูป ขนาดตามความยาว (เขียง)

เพลาสั้น (เขียง)

คุณลูกค้าสามารถสอบถามขนาดที่ต้องการกับฝ่ายขาย  >>>>>