รับหล่อ อลูมิเนียมหล่อ

รับหล่ออลูมิเนียมหล่อตามแบบ

งานปฏิมากรรมเสาไฟ แม่พิมพ์ทำขนม กะทะชาบู บะทะหมูย่าง อะไหล่เครื่องจักร

รับหล่อ อลูมิเนียมหล่อ อัลลอย แข็งเหนียว

รับหล่ออลูมิเนียมหล่อ

รับหล่ออลูมิเนียม ( Aluminium Casting ) เกรดหล่ออลูมิเนียมธรรมดาไม่ระบุเกรด งานหล่ออะไหล่เครื่องจักรกล งานใบพัดเรือเล็ก งานหล่อเฟือง และงานหล่ออะไหล่อื่นๆ

รับหล่ออลูมิเนียมหล่อ (อลูมิเนียมเนื้อแข็ง เนื้อเหนียว) เป็นอลูมิเนียมทั่วไป โดยส่วนมากจะใช้วัสดุเศษอลูมิเนียมนำมาหลอม และเทลงแม่พิมพ์เป็นชิ้นงาน เราหล่ออลูมิเนียม 3 แบบ อลูมิเนียมหล่อเนื้อแข็ง อลูมิเนียมหล่อเนื้อเหนียว อลูมิเนียมหล่อเนื้อแข็งเหนียว มักจะนิยมใช้ในทุกอุตสาหกรรมการผลิต อะไหล่เครื่องจักร และในทุกๆอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงต่างๆ

รับหล่อ อลูมิเนียมหล่อ เกรด AC4C AC7A

รับหล่ออลูมิเนียมหล่อเกรดพิเศษ
( Aluminium Casting )

เกรดหล่ออลูมิเนียม  AC4A   AC7A   งานหล่ออะไหล่เครื่องจักรกล งานโรงไฟฟ้า งานเครื่องใช้ไฟฟ้า งานหล่อเฟือง และงานหล่ออะไหล่อื่นๆ

อลูมิเนียมหล่อเกรดพิเศษ ( AC4A AC7A ) เป็นอลูมิเนียมเกรดสั่งผลิตแท่งพิเศษ ราคาจึงค่อนข้าสูง ให้คุณสมบัติที่ตรงความต้องการของผู้ใช้ และมีค่าทางเคมีที่ถูกต้อง มักจะนิยมใช้ในทุกอุตสาหกรรมการผลิต โรงงานไฟฟ้า อะไหล่เครื่องจักร และในทุกๆอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงต่างๆ