เรื่องราวความเป็นมา

โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส โรงหล่อเหล็กหล่อ รับหล่อเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเทา ( FC ) เกรด FC 15 FC 20 FC 25 FC 30 งานหล่ออะไหล่เครื่องจักรกล งานหล่อปั๊มหอยโข่ง งานหล่อมู่เล่สายพาน งานหล่อเฟือง งานหล่อเบ้าหลอมอลูมิเนียม และงานหล่ออะไหล่อื่นๆ เหล็กหล่อเทา ถึงแม้จะมีความแข็งแรงแต่ก็มีความเปราะเช่นกัน เพราะการยืดตัวหดตัวต่ำ จะทำให้แตกร้าวได้ง่าย จึงนิยมใช้เหล็กหล่อเทามีความหนามากๆ จะช่วยความแข็งแรงและลดการแตกร้าวลงได้ เหล็กหล่อเทาเป็นเหล็กหล่อคุณภาพต่ำ ผู้ใช้เหล็กหล่อเทาจึงมีราคาต้นทุนต่ำกว่า มักจะนิยมใช้ในทุกอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร และในทุกๆอุตสาหกรรมการผลิต

การเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตการต้มยำกุ้ง

โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส โรงหล่อเหล็กหล่อ รับหล่อเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเทา ( FC ) เกรด FC 15 FC 20 FC 25 FC 30 งานหล่ออะไหล่เครื่องจักรกล งานหล่อปั๊มหอยโข่ง งานหล่อมู่เล่สายพาน งานหล่อเฟือง งานหล่อเบ้าหลอมอลูมิเนียม และงานหล่ออะไหล่อื่นๆ เหล็กหล่อเทา ถึงแม้จะมีความแข็งแรงแต่ก็มีความเปราะเช่นกัน เพราะการยืดตัวหดตัวต่ำ จะทำให้แตกร้าวได้ง่าย จึงนิยมใช้เหล็กหล่อเทามีความหนามากๆ จะช่วยความแข็งแรงและลดการแตกร้าวลงได้ เหล็กหล่อเทาเป็นเหล็กหล่อคุณภาพต่ำ ผู้ใช้เหล็กหล่อเทาจึงมีราคาต้นทุนต่ำกว่า มักจะนิยมใช้ในทุกอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร และในทุกๆอุตสาหกรรมการผลิต

การเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตการต้มยำกุ้ง

โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส โรงหล่อเหล็กหล่อ รับหล่อเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเทา ( FC ) เกรด FC 15 FC 20 FC 25 FC 30 งานหล่ออะไหล่เครื่องจักรกล งานหล่อปั๊มหอยโข่ง งานหล่อมู่เล่สายพาน งานหล่อเฟือง งานหล่อเบ้าหลอมอลูมิเนียม และงานหล่ออะไหล่อื่นๆ เหล็กหล่อเทา ถึงแม้จะมีความแข็งแรงแต่ก็มีความเปราะเช่นกัน เพราะการยืดตัวหดตัวต่ำ จะทำให้แตกร้าวได้ง่าย จึงนิยมใช้เหล็กหล่อเทามีความหนามากๆ จะช่วยความแข็งแรงและลดการแตกร้าวลงได้ เหล็กหล่อเทาเป็นเหล็กหล่อคุณภาพต่ำ ผู้ใช้เหล็กหล่อเทาจึงมีราคาต้นทุนต่ำกว่า มักจะนิยมใช้ในทุกอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร และในทุกๆอุตสาหกรรมการผลิต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.